ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการความรู้

ผู้แต่ง: ศ.นพ.ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เนื้อหาภายในเล่มเป็นเรื่องของการจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่การปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ ไปสู่เสรีภาพและความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์เชิงโครงสร้างของคนสมัยใหม่ คุกทางสังคม วิธีที่ไม่ได้ผล การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคน... กุญแจอยู่ที่การเคารพความรู้ในตัวคนทุกคน การทำแผนที่ความรู้ในตัวคนทุกคน คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้ ฯลฯ ซึ่งผู้ที่มุ่งหวังเห็นการพัฒนาและการยกระดับสังคมวัฒนธรรมไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้