ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือการออกแบบระบบงานฐานข้อมูล

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้นำเสนอกรณีศึกษาในการออกแบบระบบงานฐานข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องพะวงกับหลักการและขั้นตอนการทำ Normalization มากนัก นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความเป็นมาของแบบจำลองฐานข้อมูลแบบต่างๆ การสร้างแผนพี่อาร์พร้อมตัวอย่าง การอธิบายถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างละเอียด และขั้นตอนการทำ Normalization พร้อมตัวอย่างประกอบไว้ในภาคแรกของหนังสือด้วย เหมาะสำหรับนักศึกษา นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล และผู้สนใจทั่วไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:05