ข้อมูล eBook

ชื่อ: Hello  อาเซียน

ผู้แต่ง: กฤชกร เพชรนอก

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับ "อาเซียน" หรือสมาคมประชาชาติเเห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: Asean) เป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างประเทศในภูมิภาค เเละเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่งคงเเละสันติภาพทางการเมือง ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นเพื่อให้เด็กๆ เยาวชนได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ของอาเซียน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประชาคมที่จะทำให้ชาวอาเซียนเเข็งเเกร่งมากยิ่งขึ้น