ข้อมูล eBook

ชื่อ: เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร

ผู้แต่ง: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“Competency” เครื่องมือยอดนิยมในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน และคำ ๆ นี้กำลังเริ่มเข้าไปสู่การรับรู้ของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น หลายองค์กรเริ่มหันมามองเครื่องมือนี้ว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
หนังสือเล่มนี้คือ “How to…” ที่จะทำให้เข้าใจและนำมาใช้ได้จริง และยังช่วยเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจในเรื่องของ Competency ตั้งแต่ขั้นต้นเป็นลำดับไปจนถึงการนำไปใช้จริงในองค์กร ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้บริหารทุกหน่วยงาน และทุกระดับที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน เพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่อง Competency และมองเห็นเป็นภาพเดียวกัน ( หรือใกล้เคียงกัน ) กับที่นักบริหารบุคคลเข้าใจ เพื่อร่วมมือกันในการนำ Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์ต่อไป