ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทองเนื้อเก้า

ผู้แต่ง: โบตั๋น

สำนักพิมพ์: ชมรมเด็ก

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

บุรุษผู้ได้รับการกล่อมเกลาจากศาสนาให้เป็นทองเนื้อเก้าบริสุทธิ์ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด เขาก็ยังคงเป็นทองเนื้อดี แม้จะถึงกำเนิดมาจากสตรีผู้เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา