ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุขเป็นนิสัย (THE HAPPINESS HABIT)

ผู้แต่ง: BRIAN COLBERT

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ถ้าคุณถูกกักขังไว้ในอดีต และต้องการเดินไปสู่ทางข้างหน้า...
ถ้าคุณรู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่านี้ แต่คุณยังหามันไม่เจอ...
ถ้าคุณกำลังแสวงหาความสุข...และความสำเร็จในชีวิต...
คุณหยิบหนังสือถูกเล่มแล้ว
หนังสือเล่มนี้ คือ การเน้นวิธีสร้างความสุข
จากจิตใต้สำนึกของคุณเอง ภายในเล่ม คุณจะได้รับรู้ถึง...
พลังของลมหายใจที่มีต่อจินตนาการของคุณ
วิธีการใช้งานสมองให้มีประสิทธิภาพ
ความคิดด้านลบและทางแก้ง่ายๆ ที่ได้ผลเยี่ยม
ความคิดที่สามารถทำได้จริง
ค้นพบทักษะ ความสามารถพิเศษที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณ
วิธีการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการทำงานของสมอง และก่อเกิดแรงบันดาลใจที่ยืนยาว
วิธีการเอาชนะความวิตกกังวล
วิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรค เพื่อไปสู่ความสุข
อานุภาพของถ้อยคำและวิธีการพูดกับตนเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จ
การจัดการความขัดแย้งทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
กฎแห่งพันธสัญญาต่างๆ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองฝ่าย
เทคนิควิเคราะห์บุคลิกภาพ เพื่อเข้าใจผู้คนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
สิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตัวคุณเอง
วิธีสร้างสรรค์และกำหนดคุณค่าของตัวคุณ
ตาราง Bio-Imprint Statement เพื่อทบทวนบทเรียนทั้งหมด และให้คุณมั่นใจว่าจะมีความสุขอย่างต่อเนื่อง
หนังสือเล่มนี้ คือ โอกาสทองที่จะแปรเปลี่ยน
ชีวิตคุณให้มีความสุข อย่างที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิต!