ข้อมูล eBook

ชื่อ: จุดเปลี่ยนประเทศไทย  หัวใจคือชุมชน

ผู้แต่ง: ศ.นพ.ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา