ข้อมูล eBook

ชื่อ: อัพเกรดและแก้ปัญหา Mac

ผู้แต่ง: สุทธิพันธุ์  แสนละเอียด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

อัพเกรดและจัดการปัญหา Mac อย่างมืออาชีพ
- ครบถ้วนการเลือกซื้อแรมและฮาร์ดดิสก์ของ Mac
- อัพเกรดแรมให้ iMac, MacBook และ MacBook Pro
- อัพเกรดฮาร์ดดิสก์ให้ MacBook และ MacBook Pro
- จัดการปัญหาติดตั้งและใช้งาน Mac OS X
- พาร์ติชันและโคลนฮาร์ดดิสก์ด้วย Disk Utility
- Mac to Mac ด้วย FireWire และ Screen Sharing
- กู้ไฟล์จาก Mac เครื่องอื่น และ Time Machine
- ใช้งาน Remote Disc อย่างมืออาชีพ
- อ่าน/เขียนพาร์ติชัน NTFS ด้วย NTFS-3G
- Windows XP/Vista & 7 ด้วย Boot Camp

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:05