ข้อมูล eBook

ชื่อ: โรคไต อาหารชะลอการเสื่อมของไต

ผู้แต่ง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์

สำนักพิมพ์: แสงแดด

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ไตมีความสำคัญพอกับหัวใจ จึงจำเป็นต้องรักษาและให้
ความสำคัญไม่แพ้กัน หนังสือ โรคไต อาหารชะลอการเสื่อม
ของไต จึงรวบรวมสูตรอาหารที่ช่วยบำรุงดูแลไต ป้องกัน
ไม่ให้ไตทำงานหนัก มีทั้งอาหารต้ม แกง ยำ ลาบ พล่า
สลัด นึ่ง อบ ย่าง นอกจากนี้ยังมีส่วนเนื้อหาที่ให้ความรู้
เรื่องสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตรวมทั้งวิธีการดูแลตนเอง
โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร