ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัมภาษณ์อย่างไร ให้ได้คนที่ "ใช่" สำหรับองค์กร

ผู้แต่ง: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เนื้อหาของหนังสือมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่พบเห็นมาตลอดการทำงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงาน เพื่อป้อนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเป็นการถ่ายทอดเรื่องน่ารู้และข้อควรระวังต่าง ๆ ที่”กรรมการสัมภาษณ์งาน” ควรรู้ไว้แบบเล่าสู่กันฟัง