ข้อมูล eBook

ชื่อ: เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

ผู้แต่ง: รัฐไท   พรเจริญ

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานของผู้เขียนทั้งจากการเรียนและการสอนเอาไว้ โดยผู้เขียนมีความตั้งใจอยากจะเห็นผู้ที่เรียนในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจในงานด้านนี้ สามารถทำการคิดและเขียนภาพด้านของผลิตภัณฑ์ได้ จึงนำเสนอเทคนิคและวิธีการในการเขียนภาพเชิงสเก็ตช์ที่เข้าใจง่ายและสามารถเขียนได้เร็ว รวมทั้งแนะนำขั้นตอนการลงสี Yoken ที่ง่ายและเหมาะกับการนำเสนอความคิดขั้นต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีตัวอย่างในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการเขียนเส้นอีกมากมายหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังมีชิ้นงานโมเดลและต้นแบบที่เป็น Prototype ที่สามารถใช้งานได้จริงรวมอยู่ด้วย