ข้อมูล eBook

ชื่อ: เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง: รัฐไท   พรเจริญ

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกกล่าวถึงเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการเขียนภาพสเก็ตช์หรือภาพโครงร่างของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ภาพที่นำเสนอดูมีมิติ สวยงาม และสมบูรณ์มากขึ้น และในส่วนที่ 2 แสดงภาพตัวอย่างของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้นำเอาวิธีการในส่วนแรกมาใช้ในการเขียนภาพ พร้อมทั้งอธิบายถึงฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น