ข้อมูล eBook

ชื่อ: Strategy Devil (ปีศาจกลยุทธ์)

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หากเรา "ตัวเล็กกว่า" คู่แข่ง จงเสาะหา "พรรคพวก" ที่ทำให้เราดูแกร่งกว่า "ความคิดที่ยอดเยี่ยม + ฝีมือสุดยอด" เท่านั้นจึงจะได้ผลลัพธ์ที่สุดยอดอย่างแท้จริง กลยุทธ์ไม่ใช่แค่ชนะ แต่ต้องกินให้เกลี้ยง อัจฉริยะทางกลยุทธ์เป็นเหมือน "นักปราชญ์ ในสมัยอดีต" แต่กลายเป็น "นักปราชญ์ ในสมัยปัจจุบัน" ที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างละเอียด และแยบยล ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ได้ถูกคัดสรรไว้อย่างดีแล้วใน "ปีศาจกลยุทธ์ Strategy Devil" เล่มนี้