ข้อมูล eBook

ชื่อ: กำลังใจดีดี...ที่ไม่มีวันหมด Never Ending Inspiration

ผู้แต่ง: นารีรัตน์ อ.พิพัฒน์

สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า 2000

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 ไม่มีใครไม่เคยล้มหรือทำผิดพลาด ไม่มีใครไม่เคยแพ้หรือท้อถอย ไม่มีใครไม่เคยเจออุปสรรคในชีวิต เพราะมันเป็นสัจธรรม คือเรื่องธรรมดาที่สุดของชีวิต หากแต่ทำอย่างไรจึงจะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวเลวร้ายต่างๆ เหล่านั้นไปได้