ข้อมูล eBook

ชื่อ: บุคคลสำคัญ "อาเซียน"

ผู้แต่ง: จิตรสิงห์  ปิยะชาติ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง “อาเซียน”