ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดั่งหนึ่งเม็ดทราย

ผู้แต่ง: โบตั๋น

สำนักพิมพ์: ชมรมเด็ก

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

88 เรื่องดีวิทยาศาสตร์ที่เด็กไทยควรอ่าน ถึงแม้ไม่ได้เป็นนิยายวิทยาศาสตร์โดยตรง แต่ผู้อ่านจะตระหนักถึงผลร้ายของการใช้วิทยาศาสตร์ในทางที่ผิด