ข้อมูล eBook

ชื่อ: 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย

ผู้แต่ง: บรรณาธิการ : ชาญวิทยื  เกษตรศิริ

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

บันทึกปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่รู้จักกันในนามสั้นๆ ว่า ’14 ตุลา’ โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บทความ ‘October 14, 1973 Student Uprising’ โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ สรุปความเป็นภาษาอังกฤษโดย Benedict R. O’G. Anderson และบทความ ‘เดินประชาธิปไตย ราษฎรเดินนำราชดำเนิน 24 มิถุนายน 2544’ โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และอัมพร จิรัฐติกร