ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

ผู้แต่ง: อ.รังสิมา บุญชัย

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต