ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะทำชีวิตให้ดีและยิ่งใหญ่ได้

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

อะไรที่บ่งบอกได้ถึงความสำเร็จ?
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รูปร่างหน้าตา องค์ประกอบทางสังคมเหรอ?
สิ่งเหล่านี้หากถามว่ามีผลต่อชีวิตไหม คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะตอบว่ามี
แต่นั่นเทียบได้เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมาก