ข้อมูล eBook

ชื่อ: มีเพื่อนรวย ช่วยได้บางที แต่มีเพื่อนดี ช่วยกัน ตลอดไป

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ไม่มีเพื่อนประเภทไหนที่ดี 100% หรือเลว 100% หรอก
ฉะนั้นอย่าเอาบรรทัดฐานของเราไปตัดสินใจใครก่อนที่จะได้สัมผัสใกล้ชิด
เพราะไม่แน่ว่าคนที่เรามองว่าไม่ดี... ในอนาคตอาจกลายเป็นเพื่อนตายของเราก็ได้!