ข้อมูล eBook

ชื่อ: Human Capital

ผู้แต่ง: มล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

สำนักพิมพ์: ARIP

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายประสบความสำเร็จได้อย่างดีที่สุดและความอดทนอดกลั้นจากเจ้านาย อดทนต่อคำสั่งที่มีทั้งไม่เห็นด้วยเพราะไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแต่มองในมุมเราแต่ฝ่ายเดียวก็ทำให้บางครั้ง ความอดทนก็คลายไปในทิศทางก้าวร้าวจนเกิดความกลุ้มใจกับตัวเอง แต่ด้วยไม่ชอบเปลี่ยนงานและอยากทำงานให้นานๆ ได้ผลงานไปโชว์คนอื่นก็เลยกลายเป็นคนที่ทำตามที่นายสั่ง แต่ทำดีกว่าสั่งทำเป้า ก็ทำเกินเป้าหมาย ถามตัวเองว่าใครไม่เอาคนเก่งก็ให้มันรู้ไป ในที่สุดเราชนะชนะเป้าหมาย จนได้เป็นยอดนักขายของเอชีย อดกลั้นรอคอยแล้ววันหนึ่งก็ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นนายใหญ่ของไอบีเอ็มอยากจะบอกพวกเราว่าความอดทนเป็นทักษะ และเป็นพฤติกรรมของคนที่อยากก้าวหน้า