ข้อมูล eBook

ชื่อ: Huajaihangkwamsuk (หัวใจแห่งความสุข)

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือที่จะทำให้คุณทราบว่าความสุขอยู่กับเราอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาที่ไหนเลย หากเรารู้จักมองก็จะยิ่งประจักษ์แก่ใจว่าความสุขนั้นอยู่กับเราตลอดเวลา แต่เหตุใดคนจำนวนมากถึงต้องไปแสวงหาความสุขตามที่ไกลๆ นั่นเป็นเพราะเขามองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่รอบตัว เนื้อหาในเล่มจะทำให้คุณได้เปิดใจพร้อมพบความสุขที่มีในทุกแห่งเลยทีเดียว