ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไม้ของแม่

ผู้แต่ง: สองขา

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรื่องราวความรักที่แม่มีต่อลูก ผ่านไม้ทุกไม้ที่แม่มี คือไม้ที่ใช้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกให้เติบโตเป็นคนดี เช่น ไม้ขัดหม้อ ไม้กลัด ไม้พาย ไม้กวาด ยามที่แม่แก่เฒ่าลูกๆ ก็ควรดูแลท่านเป็นเสมือนไม้เท้าให้แม่