ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไตรภูมิพระร่วง (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: ชลลดา ชะบางบอน

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"เล่าเรื่องไตรภูมิพระร่วง" เล่มนี้ เป็นการ์ตูนที่นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรรณคดีไทย โดยใช้ถ้อยคำสำนวนที่กระชับ เข้าใจง่าย ภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม สนุกสนาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานมรดกทางวรรณกรรมของไทย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือดีอีกหนึ่งเล่มที่ควรได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง