ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทองปาน

ผู้แต่ง: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

จากต้นบทร่างของ คำสิงห์ ศรีนอก หรือ "ลาวคำหอม" นักเขียนซีไรต์ เจ้าของผลงานรวมเรื่องสั้น "ฟ้าบ่กั้น" "ทองปาน" เป็นเรื่องราวของชาวนายากจนในภาคอีสาน ที่ทั้งลูกและเมียถูกบีบบังคับให้ต้องทิ้งที่นาซ้ำสอง ด้วยข้ออ้าง "จำยอม" ของการสร้างเขื่อนเพื่อการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและมหาอำนาจ