ข้อมูล eBook

ชื่อ: เถ้าแก่ (ข้างถนน) สอนลูกรวย

ผู้แต่ง: ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือเถ้าแก่ (ข้างถนน) สอนลูกรวย เล่มนี้ รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ของ คุณศิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณ รวมเป็นบนเรียนที่ใช้สอนลูก โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย แบบจบในตอน สามารถอ่านทีละบทหรืออ่านรวดเดียวจบก็สามารถทำได้ โดยเนื้อหาจะสอดแทรกการบริหารธุรกิจ ต้นทุน การเงิน การโฆษณา รวมถึงหลักธรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ประสานกับแง่คิดดีๆ ที่ผู้เขียนใช้ในชีวิตจริง
เมื่ออ่านเถ้าแก่ (ข้างถนน) สอนลูกรวย แล้ว สิ่งที่ได้รับ คือข้อคิดดีๆ ทั้งในการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่โลภ รู้สัจธรรมของการทำธุรกิจ จากคุณศิริวัฒน์ ซึ่งใช้เป็นแรงบันดาลใจและนำเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตนได้ ซึ่งน้อยคนนักที่จะกล้าเปิดเผยกลเม็ดเคล็ดลับอย่างหมดเปลือกเช่นนี้
"