ข้อมูล eBook

ชื่อ: เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผู้แต่ง: แถมสิน รัตนพันธุ์

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนั้นสุดแสนที่จะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกปัจจุบันที่ทรงงานหนักที่สุดด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้า ในการต่อสู้กับความลำบากยากจน ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความด้อยการศึกษาหาความรู้ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ อย่างไรก็ตาม พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ทำให้บางคนอาจไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจบางประการ รวมถึงอาจหลงลืมเมื่อกาลเวลาผ่านไป ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม จะทำให้คนไทยในยุคปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไปได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในพระราชกรณียกิจที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติ เพื่อประชาชนและประเทศชาติตลอดมา