ข้อมูล eBook

ชื่อ: IndesignCS6

ผู้แต่ง: เกียรติพงษ์ บุญจิตร

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Indesign สำหรับการจัดรูปเล่ม สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในแบบ Maggazine, Pocket Book,Ebook และ Digital Publishing พร้อมทั้งเทคนิคการใช้งานโปรแกรมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดวางเลเอาท์ให้สวยงาม การแทรกสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และอื่นๆ อีกมากมาย
"