ข้อมูล eBook

ชื่อ: Heartmade

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนกล่าวตรงกันหมด
“เพราะรักในงานที่ทำ จึงทำได้ดี”
ประโยคนั้นมันบอกอะไรกับคุณหรือเปล่า?
ทุกวินาทีที่ “ทน” ทำงานที่ยัง “ไม่ใช่”
ขอให้รู้ไว้ คุณกำลังปิดโอกาสแห่งความสำเร็จที่มากล้นของคุณในทุกขณะ
"