ข้อมูล eBook

ชื่อ: Bartender and Cocktails Classic

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือที่ได้รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับค็อกเทลไว้อย่างมากมาย ตั้งแต่ การทำ ความรู้จักกับอุปกรณ์และเครื่องมือสำคัญในการผสม ส่วนผสมค็อกเทล ศัพท์ทาง เทคนิค และเทคนิคการผสมค็อกเทล ไปจนถึง ความน่าสนใจในการลงทุนประกอบ ธุรกิจ การหาทำเลและการบริหารจัดการธุรกิจค็อกเทค
"