ข้อมูล eBook

ชื่อ: เมล็ดงอก Healthy Food

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คุณสมบัติเด่นของผักเมล็ดงอกก็คือ
เป็นผักปลอดสารพิษ 100%
ด้วยวิธีการปลูกที่ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี
สารอาหารที่อุดมอยู่ในเมล็ดงอกจะมีมากกว่าผักชนิด
นั้น ๆ หลายเท่า เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและผู้ที่กำลังมองหาช่อทางรายได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-08-19 01:08