ข้อมูล eBook

ชื่อ: 10 ขั้นตอนในการลิขิตชีวิตตนเอง

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

10 แนวคิด เพื่อ ลิขิตชีวิตตนเอง เป็นหนังสือที่บอกแนวคิด และ การกระทำที่ถูกต้องที่จะทำให้ ผู้อ่านสามารถ เดินหาทางออกค้นหา ความสำเร็จ โดยที่จะเริ่มต้น จากพลังความคิดที่ถูกต้องก่อน และ ตามด้วยวิธีการที่ถูกต้อง