ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปิดทองหลังพระ

ผู้แต่ง: โรม บุนนาค

สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ปิดทองหลังพระ
- โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง "บ้านไม้ไผ่กลายเป็นตึก"
- โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย "ล้มแล้วย่อมลุกใหม่ได้"
- โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ "บ้านไร่ของในหลวง"
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย "ทะเลทรายกลายเป็นป่า"
- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย "ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ"
- วนอุทยานเขานางพันธุรัต "โครงการฟ้าประทาน"
- อ่านเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ "น้ำเพื่อชีวิตบนแผ่นดินเค็ม"
- โครงการพระราชดำริห้วยองคต "บ้าน วัด โรงเรียน เกื้อกูลกัน"
- เขื่อนขุนด่านปราการชล "น้ำท่วม-น้ำแล้ง สู่ความชุ่มชื้นพอดี"
ฯลฯ