ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะก่อนนอน ทศชาติ มโหสถชาดก

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มโหสถชาดก มีข้อคิดและคติสอนใจดังนี้ ปัญญาอันล้ำเลิศย่อมให้คุณแก่บุคคลยิ่งกว่ามีทรัพย์นับแสน แม้มีปัญญาดั่งปราชญ์ แต่ถ้าเป็นผู้รู้จักคิดให้รอบคอบ ก็ย่อมเป็นผู้มีปัญญา และประพฤติชอบ