ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะก่อนนอน ทศชาติ วิธุรชาดก

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับทศชาติชาดกของพระพุทธเจ้าก่อนที่เสยมาเป็นมา "วิธุรชาดาชาดก" ซึ่งแสดงถึงการบำเพ็ญสัจจบารมี คือ ความสัตย์ กล่าวถึงวิธุรบัณฑิตผู้มีวาจาจริงใจ ถูกพระเจ้าธนัญชัยยกให้ปุณณยักษ์เพราะแพ้สกา พระเจ้าธนัญชัยไม่ต้องการเสียวิธุรบัณฑิตไป แต่ก็ต้องยอมรับคำถํดของวิธุรบัณฑิต เนื่องจากรู้ว่าวิธุรบัณฑิตสามารถแสดงธรรม ปุณณยักษ์ และผู้ที่ต้องการตัววิธุรบัณฑิตเลื่อมใส และปล่อยตัวกลับมาอยู่ด้วยกันดังเดิม เนื้อเรื่องสอดแทรกคติธรรม พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม เป็นนิทานที่ช่วยเสริมสร้าง MQ, IQ, EQ และ AQ แก่เด็กเป็นอย่างดี