ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะก่อนนอน ทศชาติ เวสสันดรชาดก

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับนิทานธรรมะก่อนนอนแสนสนุก เรื่องราวของทศชาติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเวสสันดรชาดก ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังสอดแทรกคติสอนใจเรื่องการประกอบคุณความดีโดยมิท้อถอย การสละทรัพย์บริจาคทานเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญ คนโลภมักได้รับภัยเพราะตัวเองเช่นเดียวกับชูกชก...