ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎเหล็ก เจ้านายต้องรู้

ผู้แต่ง: อำนาจ จิวเฉลิมชัย

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“กฎเหล็กเจ้านายต้องรู้!”ว่าด้วยศาสตร์ของชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผู้เขียนได้ยกปรัชญาจีนมาไว้เป็นตัวอย่างในการใช้คน การวางตัวและการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเมื่อต้องอยู่ในสภาวะของการเป็นผู้นำ