ข้อมูล eBook

ชื่อ: มะเร็งเพื่อนฉัน

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

หมวดหลัก: สาธารณสุข

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"จะป่วยเพียงใดใจอย่าท้อ อย่ารีรอรักษา มาประสานกายกับจิตชีวิตเราผูกผัน จงกล้าหาญลุกขึ้นสู้ร่วมฝ่าฟัน ชีวิตเกิดมายากยิ่ง การดำรงอยู่ยากยิ่งกว่า การแสวงหาการดำรงอยู่ยากสุดจากบทเรียนจากการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หากตั้งสติ คิดอย่างเข้าใจ ไม่เพียงบรรลุเป้าหมายเท่านั้นการดำรงอยู่ยังเปี่ยมด้วยความสุขหนังสือนี้ ควรค่าแก่การศึกษาและจดจำ"