ข้อมูล eBook

ชื่อ: เมืองไทย-หลังทักษิณ 5

ผู้แต่ง: เสน่ห์  จามริก

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เอกสารการสัมมนา “แลไปข้างหน้า : ปฏิวัติ รัฐประหาร ‘ปฏิรูป’ การเมืองและรัฐธรรมนูญไทย” นี้ เป็นการถอดเทปการเสวนาวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นในโครงการตลอดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้านของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์