ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความร่ำรวย

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้ได้บอกวิธีการ แนวทางในการพูดเชิงธุรกิจ ซึ่งผู้ที่ไม่มีความรู้ทางธุรกิจ ก็สามารถศึกษาได้ เป็นการพูดติดต่อกับคนเพื่อเป็นการจูงใจ การพูดทางธุรกิจใน รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการพูดเชิงรุกและการพูดนำเสนอแบบตั้งรับหรือเกิดการซื้อ การขายเพื่อสร้างความร่ำรวย ซึ่งจะช่วยให้ผู้พูดประสบความสำเร็จได้
"