ข้อมูล eBook

ชื่อ: ของขวัญจากหัวใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

ผู้แต่ง: สุวิสุทธิ์

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจ ซึ่งล้วนแต่เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวอันชวนซาบซึ้งประทับใจ ที่ราษฎรผู้อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงที่ชาวไทยรักและเทิดทูนอย่างที่สุด และเมื่อเปิดอ่าน จะได้ความรู้สึกราวกับว่าคุณผู้อ่านกำลังอยู่ในเหตุการณ์จริง หลายคนอาจไม่รู้ว่า เหตุใด "ลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ" ราษฎรมุสลิมธรรมดาผู้หนึ่งถึงได้กลายมาเป็นพระสหายแห่งสายบุรีของในหลวงได้ หรือคุณยายคนหนึ่งที่ไม่มีลูกหลาน แต่อยากที่จะถวาย "เงินเก็บทั้งชีวิตให้ในหลวง" หรือแม้แต่เด็กวัย ๕ ขวบ ก็เลือกที่จะถวายกระปุกออมสินที่เก็บเงินได้เต็มกระปุกก็ถวายไปทั้งกระปุกเลย และเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมายหลายเรื่อง ทุกเรื่องราวอันน่าประทับใจที่ราษฎรมีต่อพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นที่รัก