ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไม้ประดับ

ผู้แต่ง: ยุคคล จิตสำรวย

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: บ้านและสวน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"รู้จักและเข้าใจ “ไม้ดอก ไม้ประดับ”
นานาพันธุ์ที่หาได้ในประเทศไทย
พร้อมเข้าใจวิธีการปลูก"