ข้อมูล eBook

ชื่อ: สู่ศตวรรษใหม่ไทยทันโลก

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

" กว่าทศวรรษที่ ดร.วีรพงษ์ รามางกูรหรือดร.โกร่ง ได้เสนอความรู้และแนะนำการแก้ปัญหาระดับประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผ่านคอลัมน์ คนเดินตรอก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ทำให้คุณผู้อ่านได้เท่าทันกระแสจากทั่วโลก รู้ลึกปัญหาในประเทศไทย ซึ่งภายในเล่ม สู่ศตวรรษใหม่ ไทยทันโลก ได้วิเคราะห์เรื่องสำคัญมากมาย เช่น โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร, หนี้สาธารณะ, เงินเฟ้อกับนโยบายการเงิน, วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป, การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่น, วิธีแก้ปัญหาอุทกภัยปี 2554, อำนาจตุลาการของไทย ฯลฯ
เตรียมความพร้อมให้ก้าวทันต่อกระแสโลกที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างรวดเร็วในศตวรรษใหม่ที่จะมาถึง ด้วยองค์ความรู้และการวิเคราะห์เจาะลึกที่ดร.โกร่งนำเสนอต่อคุณผู้อ่าน"