ข้อมูล eBook

ชื่อ: สอนลูกให้รู้จักโลก

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"How to แนะนำเทคนิคการทำงานและการใช้ชีวิตจากผู้สร้างตำนาน "เขาว่าผมคือมืออาชีพ"
เพราะเมื่อลูกๆ เริ่มต้นชีวิตจริง ก็ต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคนานา ในฐานะพ่อที่ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วทุกรูปแบบ ฝ่าฟันมาได้จนถึงจุดหมายปลายทาง จึงต้องคอยเป็นที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ให้คำแนะนำ และแนะเทคนิคต่างๆ ให้ลูกนำไปปรับใช้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
สุจินต์ จันทร์นวล เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพเท่านั้น เขายังเขียนแทนหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักและห่วงใยลูก เพื่อว่าเมื่อถึงวันหนึ่งวันที่ไม่มีพ่อแม่คอยอยู่เคียงข้างแล้ว เขาจะได้นำพาตัวเองและครอบครัวเดินต่อไปได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง"