ข้อมูล eBook

ชื่อ: เบื้องหลังสัญญาเบาริ่งและประวัติภาคพิสดาร

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวมบทความเกี่ยวกับเรื่อง ประวัติของเซอร์จอหน์ เบาริ่ง และ เรื่องราวอันน่าพิสดารที่ตื่นเต้นของเซอร์จอห์น เบาริ่ง โดยคุณไกรฤกษ์ เปิดเผยข้อมูลและภาพวาดที่หาดูยาก จากนิตยสารในยุโรป ซึ่งผู้เขียนใช้ความพยายามในการเสาะหาและรวบรวม "...เป็นการใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากที่สุดในการเขียนประวัติศาสตร์สยามยุคเริ่มเป็นสมัยใหม่ที่ยากจะหานักประวัติศาสตร์ไทยคนอื่นๆ ทำได้เท่า หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของเซอร์จอห์น เบาริ่งที่สมบูรณ์มากที่สุดที่มีในวงการประวัติศาสตร์ไทย…” (จากคำนิยมของดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ)