ข้อมูล eBook

ชื่อ: หน้าหนึ่งในสยาม

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"สืบจากภาพเก่า
สืบจากภาพเก่า
และตีแผ่บทบาทของกลุ่มขุนนางในราชสำนัก สมัยรัชกาลที่ ๔-๕
ไกรฤกษ์ นานา นักวิชาการอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่4-5 เป็นจำนวนหลายเล่ม ที่จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน ออกผลงานใหม่ล่าสุด หน้าหนึ่งในสยาม
โดยเน้นหนักไปที่การนำเสนอภาพจากข่าวต่างประเทศในยุคนั้นแล้วนำมาวิเคราะห์ว่า ในช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง ดังคำนำของผู้เขียนว่า
“...สิ่งที่ขาดแคลนอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองไทยคือการตีความทางประวัติศาสตร์ การวินิจฉัยข้อมูลใหม่ๆ โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อช่วยสะท้อนบทบาทของบุคคลในภาพ ณ สถานที่เกิดเหตุจริง ซึ่งอาจเป็นเพียงเรื่องเล่า แต่กลับกลายเป็นปัจจัยใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยรายละเอียด มุมมองใหม่ของประวัติศาสตร์ เดี๋ยวนี้จำเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์ปนอยู่ด้วยคือ ต้องพิสูจน์ได้ ก็จะทำให้อดีตน่าสนใจยิ่งขึ้น และสนุกขึ้น...”
และตีแผ่บทบาทของกลุ่มขุนนางในราชสำนัก สมัยรัชกาลที่ ๔-๕
ไกรฤกษ์ นานา นักวิชาการอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่4-5 เป็นจำนวนหลายเล่ม ที่จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน ออกผลงานใหม่ล่าสุด หน้าหนึ่งในสยาม
โดยเน้นหนักไปที่การนำเสนอภาพจากข่าวต่างประเทศในยุคนั้นแล้วนำมาวิเคราะห์ว่า ในช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง ดังคำนำของผู้เขียนว่า
“...สิ่งที่ขาดแคลนอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองไทยคือการตีความทางประวัติศาสตร์ การวินิจฉัยข้อมูลใหม่ๆ โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อช่วยสะท้อนบทบาทของบุคคลในภาพ ณ สถานที่เกิดเหตุจริง ซึ่งอาจเป็นเพียงเรื่องเล่า แต่กลับกลายเป็นปัจจัยใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยรายละเอียด มุมมองใหม่ของประวัติศาสตร์ เดี๋ยวนี้จำเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์ปนอยู่ด้วยคือ ต้องพิสูจน์ได้ ก็จะทำให้อดีตน่าสนใจยิ่งขึ้น และสนุกขึ้น...”"