ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะสู้ชีวิต

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เสฐียรพงษ์ วรรณปก ปราชญ์แห่งพุทธศาสตร์ของประเทศไทย ได้อธิบายวิธีการต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ด้วยวิถีทางธรรม โดยยกตัวอย่างเรื่องเล่าให้คติสอนใจ ทั้งเรื่องในสมัยพุทธกาลและยุคสมัยใหม่ ทำให้เข้าใจเรื่องธรรมะได้มากขึ้น และนำใช้เพื่อความเจริญในด้านต่างๆ เช่น ความมั่งมีในทรัพย์, ประสบความสำเร็จในการงาน, มีความสดชื่น ผ่อนคลาย จิตแจ่มใส ฯลฯ