ข้อมูล eBook

ชื่อ: เที่ยว 10 เส้นทางวัฒนธรรมท่องประวัติศาสตร์

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอ เส้นทางท่องเที่ยวตามแหล่งประวัติศาสตร์ จำนวน 10 เส้นทาง โดยคัดสรรจากการจัดทัวร์ศิลปวัฒนธรรมของมติชน อคาเดมี ซึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่ทางมติชนอคาเดมีจัดนั้น ล้วนแต่น่าสนใจ เช่น ตามรอยสงครามเก้าทัพ ที่เมืองกาญจนบุรี, เที่ยว ปราสาทหิน อีสานใต้, บุกอยุธยา ค้นหาพระเนรศวร เป็นต้น โดยได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นวิทยากรในการนำชม เช่น อ.สุเนตร ชุตินธรานนท์, ปรามินทร์ เครือทอง, ผศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลที่ได้มานั้นจึงมีความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง