ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เมียขวัญ

ผู้แต่ง: กัลยา เกื้อตระกูล

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

ใครเป็นใคร ? สมัยพระพุทธเจ้าหลวงพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชเทวี พระอัครราชเทวี พระอรรคชายา พระราชชายา เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม อาทิ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ เจ้าจอม “ก๊ก อ.” หรือ เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ลดาวัลย์ และ ฯลฯ