ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: BRINK ไม่แย่เสมอไป ถ้ารู้จักพลิกมุมคิด

ผู้แต่ง: ศศิ  วุฒิกุล

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

"เพราะความบังเอิญเป็นเหตุให้ต้องพบเจอ
ทั้งเรื่องดีและร้าย สุขและทุกข์
แต่เราพลิกมุมคิด เปลี่ยนมุมมอง
ปรับสายตาให้กว้าง
มองสิ่งที่อยู่รอบตัวให้มากกว่าเดิม
จาก 20 เรื่องเล่าในชีวิตประจำวัน
ทั้งฮาปนขำ ที่จะทำให้คุณ
มองทุกสิ่งรอบตัวอย่างสุขใจ
"